dimarts, 26 de novembre de 2013

ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)


Presentació dels principals trets de l’Art Grec i de les tres etapes històriques que podem diferenciar en el desenvolupament de l’antiga civilització grega: Arcaica, Clàssica i Hel•lenística.
Molt útil per contextualitzar històricament les diferents obres de l’Art grec que analitzarem.
La presentació també inclou imatges de les diferents obres de l'art grec que entren a les PAU 2018 amb "links" de pàgines web i vídeos que permeten una primera aproximació al coneixement d'aquestes obres..Molt útil per començar a l’elaborar les fitxes.
Nova versió actualitzada PAU 2018. 
Important: Per desgarregar la versió original en format PowerPoint copieu i engaxeu al vostre navegadar el següent enllaç:  
https://drive.google.com/file/d/0B1tILPSQP4_GNzJmNTNaVlFMOU0/view?usp=sharing

dilluns, 25 de novembre de 2013

ART GREC: ARQUITECTURA


Característiques generals de l'arquitectura grega:  Els ordres arquitectònics.
Inclou una selecció de  "links"  amb informació per preparar totes les obres arquitectòniques de l'art grec que entren a les PAU 2016. ( Aquests "links" també són molt utils per confeccionar les fitxes sobre l'arquitectura grega previes a la realització de l'examen)
Atenció:  Per poder visualitzar les animacions i activar els  "links" d'ampliació, es recomanable descarregar la presentació.
Nova versió actualitzada PAU 2016.  (S'han reestructurat i ampliat els continguts, i també s'han actualitzat els "links" d'ampliació)

diumenge, 24 de novembre de 2013

ART GREC: ESCULTURA


Presentació que recull les característiques generals de l'escultura grega i les específiques dels periodes  arcaic, clàssic i hel.lenístic a partir de l’anàlisi de les seves principals obres, i especialment,  de les obres seleccionades per les PAU 2017.
La presentació inclou una selecció de links de pàgines web, altres presentacions i videos que permeten ampliar la informació sobre les obres que entren a les PAU 2017.
Nota: es recomanable descarregar la presentació per visualitzar les animacions i activar els "links" d'ampliació.
Nova versió actualitzada PAU 2017 (s'han corregit el errors en les animacions i s'han actualitzat els "links" d'ampliació)

dissabte, 23 de novembre de 2013

FITXES OBRES PAU (MODELS)


Descripció de les pautes a seguir per l’ elaboració de les fitxes sobre les obres d'art grec que entren a les PAU 2015. Inclou un exemple d’arquitectura (Temple d’Atenea Niké (421 aC) i un altre d'escultura (Koúros d’Anavyssos (510 – 500 a.C.).
Es recomana una lectura atenta i acurada,  abans de començar a realitzar les fitxes.
Recordeu també, que cada fitxa  pot tenir una extensió màxima de dues pàgines, que els apartats has d'estar perfectament delimitats i que és valorarà especialment la claredat del redactat i la utilització de la terminologia específica. 
Nova versió adaptada per l'exercici de les PAU 2015.