Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris 04 ART GREC. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris 04 ART GREC. Mostrar tots els missatges

dimarts, 26 de novembre de 2013

ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)


Presentació dels principals trets de l’Art Grec i de les tres etapes històriques que podem diferenciar en el desenvolupament de l’antiga civilització grega: Arcaica, Clàssica i Hel•lenística.
Molt útil per contextualitzar històricament les diferents obres de l’Art grec que analitzarem.
La presentació també inclou imatges de les diferents obres de l'art grec que entren a les PAU 2018 amb "links" de pàgines web i vídeos que permeten una primera aproximació al coneixement d'aquestes obres..Molt útil per començar a l’elaborar les fitxes.
Nova versió actualitzada PAU 2018. 
Important: Per desgarregar la versió original en format PowerPoint copieu i engaxeu al vostre navegadar el següent enllaç:  
https://drive.google.com/file/d/0B1tILPSQP4_GNzJmNTNaVlFMOU0/view?usp=sharing

dilluns, 25 de novembre de 2013

ART GREC: ARQUITECTURA


Característiques generals de l'arquitectura grega:  Els ordres arquitectònics.
Inclou una selecció de  "links"  amb informació per preparar totes les obres arquitectòniques de l'art grec que entren a les PAU 2016. ( Aquests "links" també són molt utils per confeccionar les fitxes sobre l'arquitectura grega previes a la realització de l'examen)
Atenció:  Per poder visualitzar les animacions i activar els  "links" d'ampliació, es recomanable descarregar la presentació.
Nova versió actualitzada PAU 2016.  (S'han reestructurat i ampliat els continguts, i també s'han actualitzat els "links" d'ampliació)

diumenge, 24 de novembre de 2013

ART GREC: ESCULTURA


Presentació que recull les característiques generals de l'escultura grega i les específiques dels periodes  arcaic, clàssic i hel.lenístic a partir de l’anàlisi de les seves principals obres, i especialment,  de les obres seleccionades per les PAU 2017.
La presentació inclou una selecció de links de pàgines web, altres presentacions i videos que permeten ampliar la informació sobre les obres que entren a les PAU 2017.
Nota: es recomanable descarregar la presentació per visualitzar les animacions i activar els "links" d'ampliació.
Nova versió actualitzada PAU 2017 (s'han corregit el errors en les animacions i s'han actualitzat els "links" d'ampliació)

dissabte, 23 de novembre de 2013

FITXES OBRES PAU (MODELS)


Descripció de les pautes a seguir per l’ elaboració de les fitxes sobre les obres d'art grec que entren a les PAU 2015. Inclou un exemple d’arquitectura (Temple d’Atenea Niké (421 aC) i un altre d'escultura (Koúros d’Anavyssos (510 – 500 a.C.).
Es recomana una lectura atenta i acurada,  abans de començar a realitzar les fitxes.
Recordeu també, que cada fitxa  pot tenir una extensió màxima de dues pàgines, que els apartats has d'estar perfectament delimitats i que és valorarà especialment la claredat del redactat i la utilització de la terminologia específica. 
Nova versió adaptada per l'exercici de les PAU 2015.

divendres, 22 de novembre de 2013

VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAAnàlisi i comentari de l'escultura grega hel·lenística Victòria de Samotràcia.
Inclou "links" de pàgines web i vídeos que permeten ampliar els continguts oferts a la presentació.
Nova versió actualitzada PAU 2017  ( S'han corregit els errors en les animacions i s'han actualitzat els "links" d'ampliació)