dissabte, 30 de novembre de 2013

QUÈ ÉS L'ART ?


Què és l'Art ? from anunez12
Introducció al concepte d'Art i dels seus aspectes més significatius.
Atenció: Molts dels continguts d’aquesta presentació apareixen en forma d'animació. Per poder visualitzar aquestes animacions es necessari que us descarregueu el "PowerPoint" des de la pàgina de "Slideshare" on es troba allotjat. Podeu accedir a aquesta pàgina “clicant” a la icona “ in ” que hi apareix al marge inferior dret de la presentació.
Nova versió actualitzada setembre 2016

divendres, 29 de novembre de 2013

LES ARTS PLÀSTIQUES: LA PINTURA


Les Arts Plàstiques: La Pintura from anunez12
Nocions bàsiques per l'anàlisi i comentari d'una obra pictòrica. Elements pictòrics: pigment, aglutinant, suport... i descripció de les principals tècniques pictòriques: Fresc, Tremp, Oli, aquarel·la...
Nota: Per visualitzar les animacions i activar els "links" d'ampliació cal descarrregar la presentació. 
Nova versió actualitzada 2016 .

dijous, 28 de novembre de 2013

LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA


Les Arts Plàstiques II (Escultura) from anunez12
Nocions bàsiques sobre l'escultura: Materials, tècniques i tipologies.
Inclou videos sobre les diferents tècniques escultòriques.
Nova versió actualitzada 2016 (S'han estructurat i s'han ampliat els continguts. També s'han corregit els errors en les animacions i s'han actualitzat els "links" )

dimecres, 27 de novembre de 2013

LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA


Nocions bàsiques per l'anàlisi i comentari d'una obra arquitectònica: Formes de representació, sistemes constructius, materials, elements de suport, elements sustentats, tipologies  ...
Part dels continguts d'aquesta presentació estan en forma d'animació, per poder visualitzar-los es recomana descarregar el PowerPoint ..
Nova versió actualitzada 2016. (S'han reestructurat els continguts i s'han corregit els error en les animacions)